نبات |نبات
  • نویسنده : مسابقات
  • تصویرگر : مسابقات
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 50
  • اشتراک

مسابقه نبات کوچولو70

سلام

مجله نبات کوچولو را خوب بخوانید و جواب سوالات زیر را به ترتیب در پایین صفحه در قسمت ثبت نظر بنویسید.

یعنی چه طوری؟

1-.....

2- .....

همین طور تا آخر...

سوالات:

1-      چرا الاغ ها باران را دوست ندارند؟ صفحه 11

2-      پرنده ای که در عصرانه در چمن است، چه رنگی است؟ صفحه 24

3-      چه کسی سیب موش کوچولو را از آبگیر درآورد؟ صفحه 40

4-      وقتی نقطه چین ها را به هم وصل کردید متوجه شدید که آقاجان روی چی ایستاده است؟ صفحه 31