نبات |نبات
 • نویسنده : مسابقات
 • تصویرگر : مسابقات
 • پسندیده : 2
 • مشاهده : 5741
 • اشتراک

مسابقه نبات کوچولو 64

سلام

مجله نبات کوچولو را با دقت بخوانید و جواب سوالات زیر را به ترتیب در پایین صفحه در قسمت ثبت نظر بنویسید.

یعنی چه طوری؟

1-....

2-....

همین طور تا آخر...

1-      غذای خرس چیست؟ صفحه 11

2-      هیولای خال خالی چندتا خال دارد؟ صفحه 24

3-      شال آدم برفی "جی" و "جا" چه رنگی بود؟ صفحه 30

4-      اولین موجودات زنده روی زمین چی بود؟ صفحه 48

 

 

پاسخ ها:

میوه، حشره، ماهی، حیوانات کوچک و هر چیزی که پیدا کند.

نه خال

راه راه زرد و قرمز(نارنجی)

باکتری هایی که توی آب زندگی می کردند

برچسب ها : مجله-نبات - مسابقه
 |
 • | فاطمه سادات طاهری
  فاطمه سادات طاهری
  1395/11/26 18:26

  1- میوه حشرات ماهی حیوانات کوچک و هرچیزی که پیدا کند 2- 9 تا 3-نارنجی و زرد 4-باکتری که در آب رندگی می کردند فاطمه سادات طاهری

 • | نیکا کاظمی
  نیکا کاظمی
  1395/11/26 14:17

  1.میوه، حشره ، ماهی، حیوان های کوچک و هر چیزی که پیدا کند. 2. 9خال 3.قرمز و زرد 4.باکتری هایی بودند که توی آب زندگی می کردند.

 • | شایسته علیپور
  شایسته علیپور
  1395/11/23 22:05

  1.میوه ، حشره ، ماهی، حیوان های کوچک و هر چیزی که پیدا کند ، است. 2.نه عدد خال دارد. 3.راه راه زرد و نارنجی 4.ان ها باکتری هایی بودند که در آب زندگی می کردند

 • | انیسا فکری پور
  انیسا فکری پور
  1395/11/23 19:27

  1-میوه,حشره،ماهی,حیوان های کوچک و هر چیزی که پیداکند,است. 2- 9تا خال داره. 3- راه راه نارنجی و زرد,با ریشه های قهوه ایی. 4- باکتری ها.

 • | بشرا احسانی
  بشرا احسانی
  1395/11/23 00:27

  1.میوه،حشره،ماهی،حیوان های کوچک و هرچیزی که پیدا کند. 2.نه تا 3.زرد و قرمز 4.باکتری هایی بودند که در آب زندگی می کردند.

 • | ایلیا نظری
  ایلیا نظری
  1395/11/20 23:35

  1- غذای خرس میوه، حشره ، ماهی، حیوان های کوچک و هر چیزی که پیدا کند، است. 2- نه تا خال دارد (9تا) 3- زرد و قرمز 4- آن ها باکتری هایی بودند که توی آبزندگی می کردند.

 • | حسین عزیز
  حسین عزیز
  1395/11/20 22:29

  1. میوه ، حشره ، حیوان های کوچک ، ماهی و هر چیزی که پیدا کند. 2. نه خال 3. راه راه زرد و نارنجی 4. باکتری هایی که توی آب زندگی میکردند.

 • | علی جون
  علی جون
  1395/11/20 19:05

  1- میوه،حشره،ماهی،حیوانات کوچک و هرچیزی که پیدا کند. 2-نه تا خال دارد 3-زرد و قرمز 4-باکتری های که توی آب زندگی می کردند