نبات |نبات
 • نویسنده : مسابقات
 • تصویرگر : مسابقات
 • پسندیده : 4
 • مشاهده : 4776
 • اشتراک

مسابقه نبات 68

سلام

مجله نبات را خوب بخوانید و جواب سوالات زیر را به ترتیب در پایین صفحه در قسمت ثبت نظر بنویسید.

یعنی چه طوری؟

1-.....

2- .....

همین طور تا آخر...

 

 

سوالات:

1-    پری دندانی به دیلن گفت که در آفریقا بچه ها به ازای دندان شان ....... می گیرند.

2-    در مرکز تبادل کتاب چه کاری انجام می شود؟

3-    توربین های بادی چگونه کار می کنند؟

4-    غذای مورد علاقه ماهی ماشه دار، ...... است.

5-    تمساح ماهی چطور استتار می کند؟

 

 

 

 

پاسخ ها:

 

1-    جوجه خروس

 2-    کتاب های مان را به آنجا می بریم و با قیمت کمتری می فروشیم.

 3-    انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

 4-    جوجه تیغی

 5-    زائده های آویزان روی پوستش، ظاهر چشم ها را تغییر داده و او را کاملاً استتار می کند.

 

 |
 • | محمد محسن دارایی
  محمد محسن دارایی
  1396/04/31 17:44

  1-بچه ها در آفریقا به ازای هر دندان یک مرغ می دهند. 2-مرکز تبادل کتاب جایی است که مبادله کتاب هایی که خوانده ایم. یک کتاب خانه ی بزرگ است که قرار نیست کتابی را از آن قرض بگیریم.بلکه ما کتاب ها یمان رامی بریم آنجا وآن هارابا قیمت کم تری می فروشیم. 3-توربین های بادی انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. 4-غذای مورد علاقه ی ماهی ماشه دار جوجه تیغی است. 5-چشم های گرد وتیره اش ممکن است شکاررامتوجه کمین او بکند. امّا زایده آویزان رویه پوستش، ظاهرچشم هارا تغییر داده و تمساح راکاملا استتارمی کند.

 • | سام انوشه
  سام انوشه
  1396/04/31 13:09

  1-یک جوجه خروس 2-کتاب هایی که خوانده ایم را با قیمت کمتری می فروشیم و کتاب جدیدی انتخاب می کنیم و می خریم. 3- انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. 4- جوجه تیغی دریایی 5- زائده های آویزان روی پوستش ظاهر چشم های گرد و تیره اش را تغییر داده و کاملا استتار می کند و رنگش هم با رنگ بستر دریا یکی هست.

 • | محمدصالح آرش
  محمدصالح آرش
  1396/04/22 18:23

  -مرغ 2-تبادل کتاب ها :خرید و فروش کتاب 3-با استفاده از انرژی باد :انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند 4-جوجه تیغی دریایی 5-به وسیله ی رنگ خود و زایده های پوستش که روی چشمش است.با بستر دریا یکی می شود