نبات |نبات
 • نویسنده : مسابقات
 • تصویرگر : مسابقات
 • پسندیده : 6
 • مشاهده : 6535
 • اشتراک

مسابقه نبات 66

سلام

مجله نبات را خوب بخوانید و جواب سوالات زیر را به ترتیب در پایین صفحه در قسمت ثبت نظر بنویسید.

یعنی چه طوری؟

1-.....

2- .....

همین طور تا آخر...

 

 

سوالات:

1-      اسم دوست زرنگی که ریاضی دان است چیست؟

2-      آقا غوله تور عروسی از کجا آورد؟

3-      سمندرهای خال زرد دار برای چه به رودخانه می آیند؟

4-      چند کاپ قهرمانی در اتاق مو دم گوشی است؟

5-      در عکس پدر و مادر مو دم گوشی کدام حرف انگلیسی روی لباس پدر مو دم گوشی نوشته شده است؟

6-      بچه خرگوش ها تا چه زمانی در لانه می مانند؟

7-      میکروسکوپ الکترونی چه چیزهایی را نشان می دهد؟ 

پاسخ ها:

 

 1- ماشین حساب

2- پرده توری جلوی دررا کند و سرش را گره زد.

 3- برای ذخیره کردن تخم هایشان

 4-  3 

 5- Y

 6- 3 هفتگی 

 7-  میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که اتم ها چگونه در درون یک ماده سازمان یافته اند و حتی محل محل اتم های مجزا را نشان می دهد.

 

 

 

 |
 • | امیر حسین رشیدی بارجین
  امیر حسین رشیدی بارجین
  1396/06/16 14:04

  1- ماشین حساب 2- پرده توری جلوی دررا کند و سرش را گره زد. 3- برای ذخیره کردن تخم هایشان 4- 3 5- Y 6- 3 هفتگی 7- میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که اتم ها چگونه در درون یک ماده سازمان یافته اند و حتی محل محل اتم های مجزا را نشان می دهد.

 • | فاطمه ابوالحسنی
  فاطمه ابوالحسنی
  1396/03/11 17:33

  1-ماشین حساب 2-پرده توری جلوی دریچه 3-برای ذخیره کردن تخم هایشان به رودخانه می آیند . 4-سه تا کاپ 5-Y 6-تا سه هفتگی 7-اینکه چطور اتم هادر درون یک ماده سازمان یافته اند ومحل اتم های مجزارا نیز نشان می دهند .

 • | پوریا زینلی عراقی
  پوریا زینلی عراقی
  1396/03/08 12:11

  1-ماشین حساب 2-پرده توری آویزان جلوی دریچه 3-ذخیره کردن تخم هایشان 4-سه تا 5-Y 6-تا سه هفتگی 7-محل اتم های مجزا و اینکه چطور اتم ها درون یک ماده سازمان یافته اند.

 • | علی بقایی نژاد
  علی بقایی نژاد
  1396/03/05 23:30

  1.ماشین حساب 2.جلوی دریچه 3.برای ذخبره کردن تخمها 4.سه عدد 5.حرف انگلیسی Y 6.سه هفتگی 7.محل اتمهای مجزاواینکه اتمها دردرون یک ماده چگونه سازمان یافته اند نام:درسا بقایی نژاد.8ساله ازاهواز.نام پدر علی بقایی نژاد.شماره همراه 09163101548

 • | مهتا حسین زاده
  مهتا حسین زاده
  1396/03/01 23:00

  1- ماشین حساب 2-پرده توری 3- نگهداری تخم هایشان 4-سه عدد 5-y 6-سه هفتگی 7-چطور اتم ها در درون یک ماده سازمان یافته اند

 • | ساها سعادت
  ساها سعادت
  1396/03/01 21:35

  سلام ساها سعادت 1- ماشین حساب 2-آقا غوله پرده توری کلوی دریچه را برداشت 3- برأی ذخیره کردن تخم هایشان 4- سه تا 5-وأی Y 6- سه هفته 7- میکروسکوپ إلکترونی نشان میدهد که چطور أتم ها در درون یک ماده سازمان یافته اند و محل اتمهای مجزأ را نشان میدهد.

 • | سارینا رضاپور
  سارینا رضاپور
  1396/02/30 22:26

  1:ماشین حساب2:از جلو دریچه3:برای ذخیره کردن تخم هایشان4:سه کاپ قهرمانی5:عدد 16: تا سه هفته7: می توانند نشان دهند که چطور اتم ها در درون یک ماده سازمان یافته اند و حتی می توانند نشان دهند محل اتم های   مجزا  را  نشان  دهند .

 • | سام انوشه
  سام انوشه
  1396/02/23 08:35

  1-ماشین حساب 2-پرده توری جلوی دریچه 3-برای ذخیره کردن تخم هاشان 4-سه کاپ 5-وایY 6-تا سه هفتگی 7-می توانند نشان دهند که چطور اتم ها در درون یک ماده سازمان یافته اند. و محل اتم های مجزا را نشان می دهد.