نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 7965
  • اشتراک

لالا گلابی

لالا گلابی

لالا، لالا گلابی
گلابی جان گلابی
بهتره پیش دوستان
یواش یواش بخوابی

بخواب میان یخچال
کنار سیب و آلو
کنار دوست هایت
خیار سبز و هلو

بخواب که ذره ذره
خستگی تو بگیری
اگر نری بخوابی
چروک می شی، می میری

 |