نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 9375
  • اشتراک

ماه توپی

ماه توپی

یه ماهِ خوشگل توی آسمونه                        گربه نشسته روی بومِ خونه
گربه نگاش به ماهِ گِرد و زَرده                     فکر می کنه توپشو پیدا کرده

 |