نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 11643
  • اشتراک

مزرعه

مزرعه

مزرعه خیلی زیباست
پر از گل و درخته
کار آقای Farmer
ولی یه ذره سخته

بیدار میشه صبح زود
اون یه،Tractor داره
کلم، هویج و کاهو
تو مزرعه می‏کاره

حیوونای مزرعه
Cow و الاغ، Dog و Chick
صداهای مزرعه
هاپ‏ هاپ، ماما و جیک ‏جیک

مریم اسلامی