نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 15034
  • اشتراک

کنسل،بجنب!

کنسل، بجنب!

قاشقم سرگیجه دارد توی چای
دور او می چرخد او تق تق کنان
نیم ساعت با گروهی حبه قند
چرخ دارد می زند در استکان

مادرم با حرص می‌گوید به من
قند را سرویس کردی، حل نشد؟
وای! سرویس‏ ات شده کنسل، بجنب!
این یکی را من خودم گفتم به خود

می‏ پرم از جا شبیه کانگورو
می‏ دوم دنبال کیف و دفترم
کو مدادم؟ کو کتابم؟ کو لباس؟
هر کدامش ریخته دور و برم

ناصر کشاورز