نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 15049
  • اشتراک

صبحانه های زورکی

صبحانه‌های زورکی

وای از این صبحانه‌های زورکی!
خامه و خرما و گردو با پنیر        
مادر و توصیه‌های تغذیه
درس تکراری ترکیبات شیر

عاشق نسکافه و کیکم ولی    
مادرم می‌گوید این صبحانه نیست
غرغرش را بیشتر هم می‌کند
توی این ساعت که بابا خانه نیست

می‌چپاند توی حلق کیف من
ساندویچ تخم‌مرغ و گوجه را
باز با این لقمه و بوی خوشش
در کلاس امروز دارم ماجرا

ناصر کشاورز