نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 7342
  • اشتراک

بابای آبی

بابای آبی

با تکه ‏ای یخ می‏کشم من
نقاشی ‏ام را روی دیوار
در کله‏ ی بی‏ موی بابا
من می‏گذارم موی بسیار
با این همه مویی که دارد
زیبا شده نقاشی من
بگذار بابا هم ببیند
پاکش نکن خورشید لطفاً

زهرا موسوی