نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 3
  • مشاهده : 16843
  • اشتراک

قور... قور... قورباغه

قور... قور... قورباغه

قور... قور... قورباغه
تو باغه
مریض شده، تب داره داغ داغه
قور می‏زنه غُر می‏زنه
داد سر دکتر می‏زنه:
دلم شده پیچ پیچی
سرم می‏ره گیج گیجی
دکتر اون یه غازه
پرهاش سفید و نازه
بهش می‏گه «آ» بکن
اون دهنو وا بکن!
-واه واه واه! پاستیل کرمی خوردی؟
خوب شد حالا نمردی
دارو می‏دم بخور حالت خوب بشه
روزی دو تا مگس، شب هم یک پشه

ناصر کشاورز