نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 13471
  • اشتراک

نیلوفرخواب

نیلوفر خواب     

لالالالا، گلم خوابه
چراغش نور مهتابه
گلم نیلوفر آبی
گلم خونه‏ اش روی آبه

چشاش آبی‏ تر از دریا
موهاش هم‏رنگ آفتابه
لبش یک غنچه‏ ی قرمز
شیرینه مثل عنّابه

سعیده موسوی زاده

 |