نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 12005
  • اشتراک

پروانه ی خواب

 پروانه خواب
                            
تابستونه، هوا گرمه لا لا کن
برو پروانه‌ی خوابو صدا کن
تو ای پروانه‌ی خواب و لالایی
به پیش کودک من کی میایی؟
بیا تا این گل شب بو بخوابه
که شاید نور ماه بر او بتابه.

بنفشه رسولیان بروجنی

 

 |