نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 11820
  • اشتراک

لالایی

لالایی


لالا شب تو باغ اومد
با اون صد تا چراغ اومد
لالا لالا به دنبالش
صدای گرم خواب اومد
لالا کن ای گل شب بو
ستاره می زنه سوسو
بخواب آروم که خوابیده
تو جنگل، بچه ی آهو

مریم اسلامی

 |