نبات |نبات
  • نویسنده : sher
  • تصویرگر : sher
  • پسندیده : 2
  • مشاهده : 33235
  • اشتراک

لالایی خرگوش

شب شده نی ‏نی خرگوش
تو لونه‏ شون خوابیده

تو خواب داره می‏ خنده
امشب چه خوابی دیده

خواب دیده که اومده
مامان بزرگ پیش او

برای او آورده
هویج و برگ کاهو

لالا لالا کوچولو
بخواب و صبح بیدار شو

شاید مامان بزرگت
فردا بیاد پیش تو

شاعر: طیبه شامانی  

 |