نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 3
  • مشاهده : 2186
  • اشتراک

دانستنی‌های جذابی دربارۀ حشرات

 

ـ مورچه‌ها نسبت به وزنشان خیلی قوی هستند؛ آن‌ها می‌توانند اجسامی 50 برابر سنگین‌تر از وزن خودشان را بلند کنند.

ـ فقط پشه‌های ماده هستند که مردم را نیش می‌زنند.

ـ یک سوسک می‌تواند بیشتر از یک هفته بدون سر زندگی کند. سوسک بدون سر، فقط به این دلیل که نمی‌تواند بدون سر آب بخورد می‌میرد.

ـ مگس‌ها ناشنوا هستند.

ـ کک‌ها می‌توانند تا 200 برابر بلندتر از طول بدنشان بپرند.

ـ ملخ‌ها هنگام خواب، آرواره‌هایشان را به سرشاخه‌های برگ‌ها چفت می‌‌کنند، بدنشان را کش می‎دهند و بعد می‌خوابند.