نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 2
  • مشاهده : 3803
  • اشتراک

بلندترین بستنی مخروطی

"دیمیتری پانسیرا" 54 ساله اهل ایتالیا توانست با روی هم گذاشتن 121 قاشق بستنی روی هم مخروطی بزرگ بسازد که بدون ریزش و با تعادل مناسب روی نان بستنی قرار بگیرند. رکورد قبلی او 109 عدد بوده است.