نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 3
  • مشاهده : 2510
  • اشتراک

بلندترین گوش درمیان سگ ها

بچه ها دراز گوش ترین سگ دنیا چه نام دارد؟؟؟

Tigger نام سگی است که رکورد داره بلندترین گوش را دربین دوستانش دارد. طول گوش او 34 سانتی متر می باشد و در 29 سپتامبر 2004 رکورد آن در کتاب گینس ثبت شد. tigger در آمریکا زندگی می کرد و متاسفانه  در اکتبر 2009 فوت کرد.