نبات |نبات
 | آیا می دانستید-راز های آب در بدن
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 1557
  • اشتراک

آیا می دانستید-راز های آب در بدن

آب اضافه

کلیه ها کنترل می کنند که چه مقدار آب در بدنت باشه. آن ها از شر آب اضافی که نیاز نداری، خلاص می شوند. آن ها همچنین با خارج کردن مواد شیمیایی مضری که سلول های بدن ایجاد کرده، خون را تمیز می کنند.

کلیه ها آب و مواد شیمیایی اضافی را به مایعی به نام ادرار تبدیل می کنند.

1) کلیه ها آب و مواد شیمیایی اضافی را از خون خارج می کنند. آن ها این مواد را به ادرار تبدبل می کنند.

2) ادرار، توسط دو لوله به نام میزنای از کلیه خارج می شود.

3) ادرار وارد مثانه می شود. مثانه مثل کیسه کششی است.

4) وقتی دستشویی می روی، ادرار توسط لوله ای به نام میزنای از مثانه خارج می شود.

برچسب ها :
 |