نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 4
  • مشاهده : 1113
  • اشتراک

بادکنک و شمع

بچه‌ها،

با یک آزمایش کوچک علمی دیگر به سراعتان آمده ایم! آزمایش بادکنک و شمع.

 از پدر و مادر بخواهید که در انجام این آزمایش به شما کمک کنند.

* وسایل مورد نیاز برای انجام این آزمایش علمی:

 

دو عدد بادکنک،

یک عدد شمع،

کبریت،

و آب

 

* حالا چکار کنیم؟

ابتدا یکی از بادکنک ها را باد کنید و آن را روی شعلۀ روشن شمع بگیرید. چه اتفاقی می افتد؟ البته بادکنک می ترکد!

بادکنک بعدی را از آب پر کنید و روی شعلۀ شمع نگه دارید. حالا چه اتفاقی می افتد؟

بادکنک پر آب نخواهد ترکید.

* دلیل این رویداد چیست؟


اگر می‌دانید، در اینباره همینجا برای ما بنویسید که به نظر شما چرا بادکنک دوم نمی ترکد.

برچسب ها :
 |