نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 4
  • مشاهده : 7272
  • اشتراک

شن فوری بسازید

شن فوری بسازید

 

دوستانتان را با اجرای این آزمایش شگفت زده کنید.

وسایل مورد نیاز:

یک فنجان آرد ذرت

نصف فنجان آب

یک ظرف بزرگ پلاستیکی

دستورالعمل:

مرحله ی اول بسیار ساده است. آرد ذرت را با آب در ظرف پلاستیکی مخلوط کنید تا شن فوری خود را بدست آورید.

به هم زدن سریع باعث سفت شدن شن می شود و به شما اجازه ی مشت کردن و هم زدن سریع می دهد.

به خاطر داشته باشید که شن فوری نامنظم و غیریکنواخت است، در خارج از منزل با آن بازی کنید و درست قبل از شروع بازی آن را خوب ورز دهید.

چه اتفاقی می افتد؟

اگرفقط مقدار معینی آب به آرد ذرت اضافه کنید و به سرعت با هم مخلوط کنید، مخلوط بسیار غلیظ می شود و ذرات آرد غلات به دلیل کمبود آب نمی توانند به آسانی حرکت کنند. هم زدن آرام باعث می شود آب بیشتری در بین ذرات غلات باقی بماند و ذرات

به راحتی حرکت می کنند.

هم زدن سریع، باعث سفت شدن ماده می شود. اگر آن را به آرامی هم بزنید به خوبی مخلوط و یکنواخت نمی شوند.

کیفیت و کارایی این شن فوری درست مانند شن واقعی است.