نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 998
  • اشتراک

حیوانات آفریقای شمالی (2)

حیوانات آفریقای شمالی (2)

-سوسک‏ های ببری بعضی از حیوانات را  در طول روز می خورند.
-گربه های صحرایی حیوانات کوچک را شکار می کنند. خز آن‏ها همرنگ صحرا است.
-مار های افعی شنی خود داخل شن فرو می روند تا خنک -عقرب‏ ها با دم سمی شان حیوانات دیگر را نیش می زنند.
-مارهای زنگی به شکل حرف اِس می خزند.

برچسب ها :