نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 798
  • اشتراک

بلند پروازان و چرخنده های سریع

بلند پروازان و چرخنده های سریع

عقاب سر سفید:3000 متر
زنبور عسل:5500 متر
هواپیما های مسافرتی: 10200 متر
مهاجرت نهنگ های خاکستری: 9650 متر
مهاجرت لاک پشت های سبز: 2400 متر
بیشترین مسافت طی شده توسط انسان: 255 متر

کدام بیشتر می چرخد؟
ملخ بالگرد: 483 کیلومتر در ساعت
سریع ترین گردباد دنیا:512 کیلومتر در ساعت
سیاره مشتری: 45500 کیلو متر در ساعت


برچسب ها :