نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 936
  • اشتراک

حیوانات آفریقای شمالی (1)

حیوانات آفریقای شمالی

صحرا ها خشک ترین و داغ‏ترین  جاهای روی کره زمین هستند. اما با این حال هنوز هم خیلی از حیوانات  در صحرا زندگی می کنند. ساهارا بزرگترین صحرای دنیاست.
-روباه های فِنِک  با گوش‏های بزرگ خود حتی صدای  حرکت حشرات می شنوند. 
-مارمولک های آگامید با سر های وزغی.
-وزغ های موریتانیایی.
- خرگوش های صحرایی در اوج گرمای روز در سایه می نشینند..
-کورسِر اسب تند رو است. آن‏ها می توانند در هنگام فرار از دشمن با سرعت بدوند.
 - مارمولک خانگی ساهارا.
- موش‏های دو پا مانند کانگورو های کوچک بر روی شن صحرا می جهند.
-شتر ها می توانند یک هفته بدون آب طاقت بیاورند. 

برچسب ها :