نبات |نبات
 | عروسک کاغذی
  • نویسنده : سرگرمی
  • تصویرگر : سرگرمی
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 3264
  • اشتراک

عروسک کاغذی

بچه ها دوست دارین عروسک کاغذی درست کنین؟

پس با کمک بزرگترها وسایل مورد نیاز را تهیه کنید و این ویدئوی رو حتما ببینید.

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • چسب
  • قیچی
  • ماژیک
 |