نبات |نبات
  • نویسنده : سرگرمی
  • تصویرگر : سرگرمی
  • پسندیده : 2
  • مشاهده : 1565
  • اشتراک

شبح

کاردستی- شبح

می‏دانی شبح چیه؟ همانی که توی قصه‏ هاست، مثل سایه‏ هاست. می‏ خواهی شبح درست کنی؟
برای درست کردن شبح از بزرگ‏ترت کمک بگیر!

چیز میز های لازم:
قیچی، ماژیک مشکی، دستمال کاغذی ، کاموای سفید، سوزن ، چوب کوچک

یک دو سه، شروع کن!
1. برای درست کردن سر شبح، نصف دستمال کاغذی را بچین. آن را به شکل گلوله دربیاور.
2. نخ کاموایی را با کمک مامان از سوزن رد کن. یک گره بزن.
3. نخ را توی گلوله فروکن و بیرون بیاور. بعد آن را از وسط دستمال رد کن. نخ را آزاد بگذار.
4. گلوله را با دستمال بپوشان. برای سر شبح، با نخ کاموا درست زیر گلوله یک گره بزن!
5. بقیه‏ ی دستمال را برای بدن شبح نگه‏دار.
6. با ماژیک مشکی روی سر شبح چشم و لب بکش!
7. نخی را که آزاد گذاشته بودی، به چوب گره بزن تا شبح‏ها آویزان باشند.
حالا شبحی که درست کردی می تواند توی هوا برقصد.
شبحت را دوست داری؟ اسم برایش می‏گذاری؟

برچسب ها :
 |