نبات |نبات
  • نویسنده : سرگرمی
  • تصویرگر : سرگرمی
  • پسندیده : 10
  • مشاهده : 3428
  • اشتراک

چیستان 43


- من حرف نمی زنم. نمی تونم بشنوم یا چیزی بگم؛ اما همیشه حقیقت رو می گم. من چی ام؟

- چیه که مال توست ولی بقیه بیشتر بکار می‌برندش؟


برچسب ها : معما - چیستان
 |