نبات |نبات
  • نویسنده : نبات
  • تصویرگر : نبات
  • پسندیده : 5
  • مشاهده : 3453
  • اشتراک

اعلام برنده مسابقه 68

پانزدهم مرداد ماه مراسم قرعه کشی مسابقه مجلات نبات شماره 68 در دفتر مجله برگزار شد و "سایه سیفی" از "قائم شهر" برنده مسابقات این دوره بود.