نبات |نبات
  • نویسنده : نبات
  • تصویرگر : نبات
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 1955
  • اشتراک

اعلام برنده مسابقه 66

پانزدهم خرداد ماه مراسم قرعه کشی مسابقه مجلات نبات شماره 66 در دفتر مجله برگزار شد و "سارینا رضاپور" از "تهران" برنده مسابقات این دوره بود.