نبات |نبات
  • نویسنده : نبات
  • تصویرگر : نبات
  • پسندیده : 4
  • مشاهده : 9083
  • اشتراک

نبات مجله برگزیده شورای کتاب کودک شد

گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک با هدف ارتقاء سطح کیفی نشریات کودک و نوجوان، بررسی مجلات را در حوزه کاری خود قرار داده است و مطالب برتر آنها را بر اساس معیارهای ارزیابی گروه اعلام می نماید. ماهنامه های نبات و نبات کوچولو هم هر ماه مورد بررسی این شورا قرار می گیرند و هربار تعدادی از مطالب و گاهی همه محتوای این مجلات مورد تایید این شورا قرار می گیرد. مجله نبات شماره 65 در اسفند ماه 95 مورد بررسی این شورا قرار گرفته و تعدادی از مطالب آن، برگزیده گروه بررسی این شورا شده است.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 |