نبات |نبات
  • نویسنده : نبات
  • تصویرگر : نبات
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 3077
  • اشتراک

نبات برگزیده شورای کتاب کودک

نبات برگزیده شورای کتاب کودک

 

گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک با هدف ارتقاء سطح کیفی نشریات کودک و نوجوان، بررسی مجلات را در حوزه کاری خود قرار داده است و مطالب برتر آنها را بر اساس معیارهای ارزیابی گروه اعلام می نماید.

ماهنامه های نبات و نبات کوچولو هم هر ماه مورد بررسی این شورا قرار می گیرند و هربار تعدادی از مطالب و گاهی همه محتوای این مجلات مورد تایید این شورا قرار می گیرد.

مجله نبات شماره 64 در بهمن ماه 95 مورد بررسی این شورا قرار گرفته و تعدادی از مطالب آن، برگزیده گروه بررسی این شورا شده است.

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر ببینید.

http://magchild.blogsky.com/1395/12/07/post-69/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-95