نبات |نبات
  • نویسنده : نبات
  • تصویرگر : نبات
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 2856
  • اشتراک

نبات در پردیس سینمایی قلهک

نبات در پردیس سینمایی قلهک

گروه مجلات نیات به منظور نشر فرهنگ مطالعه در کودکان و نوجوانان به تمام کودکانی که برای دیدن انیمیشن به پردیس سینمایی قلهک می آیند، مجله نبات جایزه می دهد.


آدرس: خیابان شریعتی- خیابان یخچال – پردیس سینمایی قلهک

تلفن: 22643553