نبات |نبات
  • نویسنده : نبات
  • تصویرگر : نبات
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 9867
  • اشتراک

اخبار نمایشگاه

جشن رونمایی نی نی نبات و آب نبات

در هفتمین روز از نمایشگاه مطبوعات و همزمان با جشن پنجمین سال تولد مجله نبات، جشن رونمایی مجلات نی نی نبات و آب نبات نیز برگزار شد.

مجله نی نی نبات ماهنامه ای برای خردسالان زیر سه سال است که خیس و پاره نمی شود.

ماهنامه آبنبات ویژه نوجوانان علاقه مند به حوزه تکنولوژی و آی تی است.