نبات |نبات
  • نویسنده : نبات
  • تصویرگر : نبات
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 7055
  • اشتراک

اخبار نمایشگاه

غرفه گروه مجلات نبات در سومین روز برگزاری نمایشگاه با حضور سردبیر مجلات نبات (خانم کامکار) و نویسندگان کودک (سوسن طاقدیس - فرهاد حسن زاده- سپیده خلیلی-یگانه مرادی لاکه)، میزبان کودکانی بود که با والدین خود در این رویداد بین المللی شرکت کرده بودند.